1. Pe toate utilajele noastre, noi oferim o garanție de 12 luni. Garantăm în perioada de garanție înlăturarea defectelor sau înlocuirea echipamentelor defectate pe noi. Garanția se aplică tuturor componentelor echipamentelor livrate, nu si celor consumabile.

2. Garantăm executarea reparații de garanție nu in mai mult de 14 de zile calendaristice, cu excepția transportului. Document care acordă dreptul de deservire în garanție este contractul de furnizare a echipamentelor.

3. Perioada de garanție începe din data livrării utilajului specificată în factura.

4. În caz de imposibilitate de a efectua reparația sau înlocuirea unui nod sau piesa, ne obligam din cont propriu sa livram echipamentul la centrul nostru de service autorizat pentru reparații.

5. Garanția pentru echipamente este limitată doar pentru defectele de caracter industrial și nu acoperă următoarele cazuri: lucrări planificate in cadrul deservirii tehnice, inclusiv lucrări de diagnostica si ajustare, si de asemeni distrugerea elementelor de unica folosința si alte materiale de întreținere tehnică, uzura normala a pieselor, îmbătrânirea naturala si distrugerea stratului de acoperire a pieselor, stratului de vopsea si lac, pieselor din cauciuc in urma influentei mediului si utilizării normale, devieri minore, care nu afectează calitatea, caracteristicile sau performanțele echipamentului sau ale componentelor acestuia (de exemplu: zgomot, scârțâit sau vibrații), deteriorarea echipamentelor ca urmare a operațiunilor de încărcare-descărcare sau de transportare, cheltuieli, legate de imposibilitatea utilizării echipamentului defectat, pierdere de timp, cheltuieli de energie electrică, costurile materiilor prime, comunicațiile telefonice, costurile de transport, pierderea veniturilor și alte pierderi comerciale.

6. In cazul constatării unor defecte a utilajului, trebuie sa ne expediați o reclamație de garanție. Cererile de garanție sunt luate in considerare numai atunci când sunt declarate in scris, direct după detectare, cu cerințe clar exprimate si justificate.

7. Utilajul, avariat în urma, calamităților naturale, incendiilor, factorilor de uz casnic (transport, utilizarea incorectă) și alte situații care nu depind de Producător, este scos din garanție.

8. Implementarea modificărilor in utilaj este permisa doar cu acordul nostru in scris. In caz contrar utilajul este scos de pe garanție.